úterý 11. června 2019

Pokračujeme v prohlídce....

Od antropologické expozice se vrátíme do přízemí.Jako první jsme navštívili výstavu různých zájmových kroužků.

Několik ukázek pro představu. Líbilo se mi, že stavebnice Merkur je stále populární.


V několika a vitrínách byly krásné nerosty.


Přejdeme se podívat na expozici loutek.

Další expozice nazvaná Jak se žilo, jak se šilo byla otevřena v roce 2014. Ukazuje práci švadlen a ševců v domácím prostředí. Ukazuje interiér běžné domácnosti z minulého století.Ve vitrínce nahoře je žehlička s vyměnitelnou rukojetí. S takovou jsem jako holka doma žehlila. Želízko se nahřálo na sporáku.


Jako poslední jsme si prohlédli Národopisnou expozici.