středa 12. května 2021

Krása květů

Jaro nám přineslo záplavu rozkvetlých stromů, keřů, ale i drobných kvítků v trávě.  Musela jsem tu krásu zachytit, byť neuměle.
Sluníčka pampelišek lákají včelky.