neděle 14. listopadu 2021

Přibyslavice

Dnes se přesuneme z Červené Lhoty jen o pár kilometrů dál, do Přibyslavic. A byl to právě kostel, který nás přiměl abychom zastavili. Jak jsme potom zjistili, jedná se o kostely dva. Prvním je kostel svaté Anny, jehož historie sahá až do doby přemyslovského dvorce. Stavba kostela je datována do 12.století. Byl zbudován v románském slohu jako jednolodní tribunový kostel s půlkruhovou apsidou. Vnitřní umělecká výzdoba vzala za své v době, kdy kostel spravovali evangelíci. 

Mohutnost kostela na nás působila zvláštním dojmem, dost dobře to neumím popsat a fotografie pocity nezachytí. Napravo je kostel Narození Panny Marie, nalevo kostel svaté Anny. 

Tady je vidět věž kostela sv. Anny. Zde je vidět napojení obou kostelů. 

Kostel sv. Anny.
Historie kostela Narození Panny Marie souvisí s kostelem sv. Anny. Na jihovýchodní vnější zdi kostela sv. Anny byl namalován obraz Panny Marie. Zatímco jiné části fasády kostela bylo potřeba v důsledku živelních pohrom a povětrnostních vlivů obnovovat, obraz Panny Marie zůstával neporušený. Lidé ho uctívali a když nastala  první zázračná uzdravení přisuzovaná moci tohoto obrazu, stal se prostor před obrazem poutním místem. Přístřeší v podobě kaple se obraz dočkal v roce 1724. Nechal ho vybudovat hrabě Anonín Rombald Collalto. Početné poutě si časem vyžádali proměnit kapli ve velký poutní kostel. Stavbu dokončil Jan Nepomuk Collalto roku 1768. Průčelí kostela dostalo dnešní podobu v roce 1936 podle architekta Kamila Hilberta. Líbilo se nám kování na vstupních dveřích. 


Mezi roky 2010 a 2018 proběhly opravy krovů a střech obou kostelů. Následně by měly započít rekonstrukce vnějších fasád kostelů.

 Následující fotografie jsou z internetu (národní památkový ústav)


Návaznost krovu kostela sv. Anny na severní zeď kostela Narození Panny Marie. 


Interiér kostela Narození Panny Marie. Doufám, že se vám i toto zastavení bude líbit a zaujme vás historie kostela tak jako mně. A příště se podíváme i do přírody.