neděle 9. května 2021

Větrná neděle

Dnes vás pozvu na procházku kolem Jihlavy. Počasí se vydařilo, sluníčko svítilo už od rána, ale opět foukal silný vítr. Jít jen v tričku jsem si netroufla a místy jsem byla ráda, že mám bundu. Šla jsem opět směrem ke Starým Horám, ale naproti firmě Sapeli jsem odbočila na cestu, která vede až do polí.  Je lemovaná starými mohutnými stromy, na kmenech některých velikánů se už podepsal čas. 
Dnes komíny nečudily. 


Sakury ještě nekvetou.


Sídliště Na Dolech


Stará cesta. Krásné počasí dnes vylákalo ven hodně lidí, potkávala jsem cyklisty, někteří lidé se šli projít stejně jako já. 


V údolí teče řeka Jihlava. Za řekou je strojírenský podnik Mororpal. Pracovali tam moji rodiče i sestra. 


Ještě kvetou sasanky, jsou jich tu celé koberce, kvetou u cesty a hlavně směrem dolů k řece. 


Došla jsem do polí mezi kterými vede cesta lemovaná ovocnými stromy a keři.
Vede tudy i železnice a byl docela provoz. 
Tady jsem odbočila a šla směrem zpátky k městu. Mezi poli hodně foukalo, byla jsem ráda za bundu. 


Nálety kolem trati jsou vykácené, šlo se tu hezky. 


Přede mnou je alej památných lip.


Nová zástavba..

Ještě jsem si došla nakoupit do Lidlu a vyfotila stromy v parku pod školou. 
Jak jste si užili neděli vy?