úterý 14. září 2021

Vrchnostenská zahrada

Dnes zakončíme náš výlet návštěvou Vrchnostenské zahrady na hradu Pernštejn. Až donedávna jsem netušila, že tam někdy nějaká zahrada byla. Až jsem někde zaslechla informaci o její obnově a s mužem jsme ji chtěli oba vidět. Obnova zahrady trvala tři roky a stála 120 miliónů korun, z větší části tento projekt financovala Evropská unie. 

Počátky okrasné zahrady se datují do doby, kdy panství získal v roce 1710 baron František Stockhammer. K vrcholným  parkovým úpravám došlo až po roce 1797 kdy panství koupil baron Ignác Schröffel. Pozůstatky barokní zahrady začlenil do sentimentálního krajinářského parku, který rozšířil po celém jižním svahu a doplnil drobnými stavbami jako byly poustevna, čínský pavilon, turecké lázně a jiné. Baron také zřídil vstup do zahrady z třetího nádvoří, kde je i dnes. Kryté schodiště vedlo ke skleníkům a fíkovně na terasách pod hradbami. Některé partie zahrad byly osazovány domácími odrůdami ovocných stromů. Poslední majitelé panství, hraběcí rodina Mittrowských z Nemyšle se soustředili jen na údržbu zahrad. Po roce 1945 přešel hrad do vlastnictví státu. Část hospodářských budov a zahrad však měla jiného majitele. Zahrada nepatřila ke zpřístupněným částem hradního areálu, postrádala stálou údržbu a péči. Začala chátrat a zarůstala náletovými dřevinami. 

Za obnovou zahrady jsou tři roky tvrdé práce všech zúčastněných. Pokud budete mít zájem, tak se můžete podívat na časosběrné video:

Obnova Vrchnostenské zahrady.

Spolu se půjdeme do obnovené zahrady podívat. Jak už jsem psala, vstup do zahrady je z třetího nádvoří po krytém schodišti. Všechna schodiště jsou kamenná. 
Na terasách bývaly skleníky. Teď je podél zdi vysázena vinná réva a jsou tu vysázené ovocné stromy. Hrozny už byly k lítosti mého muže sklizené. Ovšem pod stromy jsou stále plodící jahody a tak jsem si mohla i zobnout. Pohled na Čínský pavilon. 

Z cestiček je krásný pohled na hrad. Dokonce mě v těchto místech požádala jedna rodina, abych je vyfotila i s hradem v pozadí. Doufám, že se mi to povedlo. Odpočívadlo s paraplíčkem. Dostali jsem plánek zahrady, takže můžu jednotlivé stavby popsat. 

Nika s Apollónem 

¨
Bazén s vodotryskem. 
Kolem jezírka jsou růže, které ještě kvetly a krásně voněly. Takže Růža s růžemi. 


A manžel, která mě fotil. 


V jezírku dokonce kromě rybiček plavala i vodní želva. Rondel se sochou, ovšem nevím koho. 

Turecké lázně s vyhlídkou a vodní kaskáda. 

Tahle fotka se manželovi povedla. Chodili jsme každý zvlášť a tak si mohu vybírat z různých záběrů. 

Vyhlídka u tureckých lázní. 


Hezky nafotil i obelisk, tam jsem ani nebyla. 

Poustevna. Manžel se snažil dostat dovnitř, ale bylo zamčeno. 

Účel této dřevěné stavby, která je v anglo-čínské zahradě se nám nepodařilo vyluštit. Tahle část zahrad se mi moc líbila, asi nejvíc.
Čínský pavilon.
Formální zahrada


Do lesní partie jsme už nešli. Vyšli jsme turniketem na silnici a šli zpět na parkoviště. 


Tabule nás upozornila, že máme jít vpravo. Tak jsme poslechli. 


Parkoviště pod hradem. Už jedeme domů. 

Zahrada se nám moc líbila. A když jsem na videu viděla, v jaké stavu byla před obnovou, smekám před všemi, kdo se na obnově zahrady podíleli. Snad se i vám bude procházka Vrchnostenskou zahradou líbit.