středa 27. října 2021

Žirovnice

Dnes se vrátím do pátku 15.10. Vypravili jsme se na výlet do Žirovnice, chtěli jsme se hlavně podívat na zámek a podle času si projít Počátky. Na odpoledne jsme měli domluvené setkání s příbuznými a trochu jsme oslavili narozeniny jak ty, které už byli, tak i ty, které teprve přijdou. Nejdříve se podíváme do Žirovnice.

Před Kalištěm jsme odbočili a jeli jsme silnicí, která vede k Počátkám. Silnice, jejíž kvalita byla hodně špatná, vede krásnou modřínovou alejí. 

Počátky, městem jsme jen projeli a pokračovali do Žirovnice. Tam jsme zaparkovali auto na náměstí a šli jsme k zámku. 


 
Budova pošty. 


Kostel sv. Filipa a Jakuba.Cestou k zámku jsem se kochala pohledem do krajiny a zvědavě nahlédla do zahrady pode mnou.

 Prošli jsme kolem špýcharu, kde je expozice venkovských tradic a řemesel. Tam se zajedeme podívat jindy.


A jsme u zámku. Nahlédneme do nádvoří, ale prohlídku zámku si necháme na příště.


Na zámku sídlí Základní umělecká škola, kde jsou obory hudební a výtvarný. Mohli jsme si prohlédnou výstavku děl žáků školy. Příště projdeme průjezdem na druhé nádvoří, kde začíná prohlídka.