pondělí 9. září 2019

Dny otevřených dveří památek - II.část

V dnešním pokračování minulého příspěvku navštívíme další dvě památky v Třešti.První bude filiální kostel sv. Kateřiny Sienské. Byl založen v 16.století, kdy Třešť patřila Vencelíkům z Vrchovišť, jako luteránský kostel.

Náhrobek neznámého rytíře.


Uvnitř chrámu je náhrobek J.V.Vencelíka z Vrchovišť.


Po obou stranách chrámové lodi jsou krásná vitrážová okna a pod nimi křížová cesta.


Z kostela sv.Kateřiny Sienské jsme se šli podívat do bývalé židovké synagogy, která byla postavena v 17.století.


V roce 1824 byla těžce poškozena požárem, poté byla za přispění jedné židovské rodiny opravena a znovu vysvěcena. V roce 1920 byla dalším požárem těžce poškozena a při opravách bylo zazděno podloubí. To bylo obnoveno v devadesátých letech. Je to jediná synagoga v České republice, která má podloubí.
Synagoga byla používána až do okupace. Za války bylo zařízení zničeno nacisty a tóra byla odvezena.

Nahoře jsou vidět zazděná okna galerie, kam se chodily modlit ženy a děti. Muži se modlili v chrámové lodi.Menora, symbol judaismu. Zajímalo mně, co znamenají bilé kaminky na kterých jsou napsaná jména. Průvodkyně mi vysvětlila, že při akci Noc kostelů může kdokoli přijít a přinést si s sebou bílý oblázek na který napíše jméno, které si vybere na seznamu obětí z Třeště a jejího okolí.Pohled do chrámové lodi z galerie. V přízemi je stálá expozice nazvaná Zaváté stopy, která mapuje historii židovské obce v Třešti.

V patře bývalé synagogy je umístěna výstava věnovaná Franzi Kafkovi. Franz Kafka trávil prázdniny v Třešti u svého strýce Siegfrieda Lövyho, který byl oblíbeným lékařem. Tyto pobyty ho inspirovaly k napsání povídky Venkovský lékař.
Od roku 1957 budova sloužila Církvi československé husitské, která tu stále koná bohoslužby. Modlitebna je také v prvním patře.


Ještě vám ukážu sochu jednoho třešťského rodáka.


Myslím, že ho určitě poznáte.Mrkající


Doufám, že se vám procházka po třešťských památkách a zajímavostech líbila.